پیتزا تن ماهی

پیتزا میگو

پیتزا دوقلوی مرغ و سبزیجات ۲ نفره گاجره

‍پیتزا سبزیجات گاجره

پیتزا مرغ باربیکیو مخصوص